پیشنهاد کاری Job Offer

پیشنهاد کاری Job Offer

پیشنهاد کاری Job Offer

برخی از سودجویان با درخواست مبالغ هنگفت از متقاضیان وعده می دهند که برای آنها از سوی کارفرمایان کانادایی کار میگیرند و در کوتاه ترین زمان ممکن شخص متقاضی و خانواده وی را به کانادا انتقال می دهند.

آکادمیک این مورد بسیار حاد را دریافت و پیشنهاد صوری می گوید و متاسفانه در این روزها متداول شده است و این اشخاص به متقاضیان مهاجرت به کانادا و حتی به برخی از متقاضیان تحصیل در کانادا که تمایل به دریافت اقامت دائم را دارند نیز فرا گرفته شده است.

این سودجویان به متقاضیان مهاجرت به کانادا از روش برنامه های فدرال سعی بر آن دارند به کانادا مهاجرت کنند و یا افرادی که از روش اکسپرس انتری قصد اقامت دارند به آنها پیشنهاد داده یافتن و دادن شغل می دهند و با دریافت وجهی از آنها در انتها چیزی عاید متقاضیان نمی گردد و در نتیجه این امر باعث می شود نه تنها کاری از پیش برده نمی شود و شخص متقاضی هم زمان خود و هم مقادیری از سرمایه خود را از دست می دهد.

پیشنهاد کاری در شرایط ویژه شدنی است و در زمینه هایی که کارفرمایان نیازمند نیروی کار متخصصی هستند که این نیروی کار در کانادا وجود ندارد و آن زمانی است که کارفرمای کانادایی قادر است به اداره مهاجرت ارائه بدهد و در صورتی که با درخواست وی موافقت به عمل آید کارفرمای کانادایی قادر است نیروی خود را از خارج از کشور جذب نماید.

در نظر گرفتن این نکته نیز شایان ذکر است که در صورتی که در فی ما بین نقل و انتقالات پولی از کارجویان دریافت شود و به کارفرما داده شود این عمل صوری خوانده شده و اگر این موضوع بعدها روشن شود ویزای کار فرد خارجی و در مواردی که منجر به اقامت کانادا شده باشد ابطال می گردد و با کارفرمای خاطی شدیدا برخورد می شود و در مواردی که شخص واسطه ای هم در این میان باشد با وی نیز برخورد می گردد.

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک