ویزای کار برای پزشکان و پرستاران

ویزای کار برای پزشکان و پرستاران

فرصت گرفتن ویزای کار برای پزشکان و پرستاران در استان British Columbia

از آنجاییکه استان بیریتیش کلمبیا با کمبود پزشک و پرستار مواجه می باشد، لذا فراخوانی را برای جذب نیرو اعلام کرده است. هرچند اولویت با شهروندان کانادایی یا اشخاصی که اقامت دائک دارند می باشد ولی به دلیل حاد بودن این کمبود به ناچار فراخوان داده اند، این فراخوان کوتاه مدت خواهد بود و پس از برطرف شدن نیازشان متوقف خواهد شد. در اینجا آکادمیک لینکی در اختیارتان قرار داده تا از اطللاعات کامل و نحوه اقدام آن جویا شوید.

http://www.phsa.ca/careers/nursing-careers/international-applicants

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک