مقایسه هزینه در مونترال و ونکوور در یک نگاه

مقایسه هزینه در مونترال و ونکوور در یک نگاه

هزینه زندگی (غیر اجاره) در مونترال ٨.٣١ ٪ کمتر از ونکوور است
هزینه زندگی شامل اجاره در مونترال ٢٤.٢٧٪ کمتر از ونکوور است
هزینه اجاره در مونترال ٤٩.١٧٪ کمتر از ونکوور است
هزینه رستوران در مونترال ١١.١٥ ٪ کمتر از ونکوور است
هزینه مواد غذایی در مونترال ٦.١٨ ٪ کمتر از ونکوور است
و قدرت خرید محلی در مونترال ٢١.٦٢ ٪ بالاتر از ونکوور است.

به جزء بخش مسکن تفاوت عمده چندانی در هزینه های مختلف به صورت چشمگیر نمی باشد. آکادمیک یاد آوری میکند که هزینه های مسکن از عمده هزینه های خانوار های مهاجر می باشد. آکادمیک در اینجا برای اشخاصی که برآورد هزینه ها برای شما اهمیت ویژه ای دارد و در سال های اول مهاجرت که هنوز درامد کانادایی نداریدو تصمیم شما تحصیل در کالج و دانشگاه است بهتر است در مونترال اقامت داشته باشید و پس از آن به دیگر شهرها همچون تورنتو و ونکوور عزیمت نمایید. هرچند ونکوور از جمله ی شهرهای زیبا، مفرح و مرفه است و مزایای خاص خود را دارا است.

 

, , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک