مطالعات درجه بندی – تصمیم گیری

مطالعات درجه بندی - تصمیم گیری

مطالعات درجه بندی – تصمیم گیری

گزیده ای از انتشارات تحصیلات تکمیلی: راهنمای عملی انجمن کانادا برای تحصیلات تکمیلی

از دیدگاه یک دانشجوی فارغ التحصیل، شما عضو پویای مهم تحقیق دانشگاهی و جامعه آموزشی هستید. این جهت گیری و دستوالعمل برای کمک به رویکرد آینده مطالعات به عنوان فرد با اعتماد به نفس و مطلع طراحی شده است. حتی اگر احساس کنید که روند پذیرش مطالعات تکمیلی یکی از مواردی است که از سوی دانشگاه ارزیابی می شود، شما همچنین نقش بسزایی در ارزیابی دیدگاه برنامه تحصیلی خود دارید. این امر بسیار حائز اهمیت است که شما مطمئن شوید اطلاعاتی که برای گرفتن بهترین تصمیم است را دارید.

 

, , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره اولیه رایگان