رضایت نامه ی همسر برای فرزندان زیر ۱۸ سال

رضایت نامه ی همسر برای فرزندان زیر ۱۸ سال

خانواده هایی که فرزندان زیر ۱۸ سال دارند و تصمیم به مسافرت با والد خود دارد بهتر است پیش از به وجود آمدن هرگونه مشکلی احتمالی ای رضایت نامه ی امضاء شده ی ولی ای که همراه آنان سفر نمیکند را به همراه داشته باشد . این رضایت نامه نیازی به ثبت محضری ندارد. آکادمیک لینک اطلاعات تکمیلی را در اختیار شما قرار داده است. https://travel.gc.ca/travelling/children/consent-letter
 

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک