دقایق طلایی

دقایق طلایی مصاحبه

دقایق طلایی

  1. از جمله نکاتی که در مصاحبه پناهندگی بسیار مهم می باشد کم صحبت کردن می باشد.
  2. بعضی از افراد بر این تفکر هستند که وقتی می گوییم کم صحبت کنید این به معنای آن است که جملات را کوتاه و در پاسخ بله و خیر بگویند.

این دیدگاه نه تنها اشتباه است بلکه باعث سردرگمی و عدم نتیجه گیری صحیح مصاحبه کننده می شود و ایشان را ملزم به جستجو و طرح سوالات بیشتر می نماید و این امر کار را دشوارتر خواهد نمود.

  1. این شمایید که باید قادر به کنترل جلسه مصاحبه باشید. در واقع به این معناست که شما مسیر مصاحبه را تعیین می نمایید. و این امر تنها در ابتدای مصاحبه مشخص می شود.
  2. نخستین سوال اساسی که ادامه مصاحبه را تعیین می نماید: ( دلیل اینکه چرا از کشور خود فرار کرده اید؟)

در پاسخی کوتاه به این سوال باید را دقایق طلایی نام گذاری می نماییم زیرا سرنوشت تمام مصاحبه با این پاسخ تعیین می شود.

برای مثال شرح می دهیم که فرد بهایی در جواب به این سوال بیان می کند که من بهایی هستم و به دلیل گرایش مذهبی که دارم از سوی برخی مورد تهدید قرار گرفته ام و برای نجات جان خود از کشور فرار کرده ام.

کل موضوع مصاحبه در جواب به همین سوال نهفته شده است. در نمونه بیان شده با توجه به جواب فرد سوالات مطرح می شود.

  1. دلایل و چگونگی ایمان آوردن فرد دلیل به وجود امدن خطر با جزئیات و چگونگی فرار . در نظر داشته باشید که سوالات خارج از موضوع پرسیده نخواهد شد.
  2. در صورتی که دفاعیات خود را به شکل صحیح تنظیم و برنامه ریزی کرده باشید آکادمیک شما را خاطر نشان خواهد نمود که جریان مصاحبه مطابق با شما پیش خواهد رفت و در این صورت می توانید به درستی از خود دفاع کنید و در صورتی که مصاحبه کننده موضوعی را فراموش کند و یا کم اهمیت جلوه دهد بهتر است که شما آن را در جریان و چینش صحیح قرار دهید.
, , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره اولیه رایگان