خود اشتغالی چیست؟

خود اشتغالی

خود اشتغالی چیست؟

پیش از جستجو و تحقیق در خصوص شرایط برنامه مهاجرت خود اشتغالی به کانادا این سوال برای شما پیش خواهد آمد که در سیستم مهاجرت به کانادا مفهوم خود اشتغالی یعنی چه؟

شخص خود اشتغال نیروی کار خارجی ای می باشد که همه شرایط مهاجرت خود اشتغالی که به آنها اشاره خواهیم نمود را دارا باشد. همچنین متقاضی باید مامور مهاجرت را قانع کند که استطاعت راه اندازی کسب و کار خود را دارد. داشتن سابقه مربوط و همچنین قصد داشتن امرار و معاش از طریق خود اشتغالزایی که در آن تلسط دارد، می تواند رمز موفقیت در دریافت اقامت دائم کانادا از روش خود اشتغالزایی است.

سابقه کار مربوط

علاقه به خود اشتغالزایی ماندن در کانادا

علاقه داشتن و توانایی در راستای کمک خاص به فعالیت تجاری ویژه در کشور کانادا

آکادمیک بیان می کند که متقاضی مهاجرت باید اثبات کند که توانایی ایجاد و راه اندازی کسب و کار در کانادا را دارد و می تواند برای خود ایجاد اشتغال نماید.

پیش از جستجو و تحقیق در خصوص شرایط برنامه مهاجرت خود اشتغالی به کانادا این سوال برای شما پیش خواهد آمد که در سیستم مهاجرت به کانادا مفهوم خود اشتغالی یعنی چه؟

شخص خود اشتغال نیروی کار خارجی ای می باشد که همه شرایط مهاجرت خود اشتغالی که به آنها اشاره خواهیم نمود را دارا باشد. همچنین متقاضی باید مامور مهاجرت را قانع کند که استطاعت راه اندازی کسب و کار خود را دارد. داشتن سابقه مربوط و همچنین قصد داشتن امرار و معاش از طریق خود اشتغالزایی که در آن تلسط دارد، می تواند رمز موفقیت در دریافت اقامت دائم کانادا از روش خود اشتغالزایی است.

سابقه کار مربوط

علاقه به خود اشتغالزایی ماندن در کانادا

علاقه داشتن و توانایی در راستای کمک خاص به فعالیت تجاری ویژه در کشور کانادا

آکادمیک بیان می کند که متقاضی مهاجرت باید اثبات کند که توانایی ایجاد و راه اندازی کسب و کار در کانادا را دارد و می تواند برای خود ایجاد اشتغال نماید.

, , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک