خوداشتغالی

خوداشتغالی

شرایط و ضوابط سابقه کار مربوط در راستای مهاجرت خود اشتغالی به کانادا برای هنرمندان و ورزشکاران

  1. داشتن دو سابقه کار یکساله در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی خود اشتغالانه در پنج سال آخر یا
  2. داشتن دو سابقه کار یکساله شرکت در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی در سطح دنیا در پنج سال آخر یا
  3. داشتن هر دو مورد ذکر شده

شرایط و ضوابط سابقه کار مربوط در راستای مهاجرت خود اشتغالی به کانادا برای کشاورزان

  1. داشتن دو سابقه کار یکساله در مدیریت مزرعه در پنج سال آخر

مشاغلی که واجد شرایط در برنامه مهاجرت خود اشتغالی قرار دارد:

نویسندگان و مولفان

هنرمندان خلاق و مبتکر

موسیقی دانان

نقاش

مجسمه ساز و هنرهای تجسمی

متخصص در امور فنی تصاویر متحرک

صنایع دستی

طراحان خلاق

پیش نیاز مالی برای مهاجرت خود اشتغالی به کشور کانادا:

در این برنامه حداقلی برای آن در نظر گرفته نشده است ولی مامور مهاجرت باید از سوی متقاضی مهاجرت خود اشتغالی قانع شود که از لحاظ مالی استطاعت مالی برای پشتیبانی خود و خانواده اش را دارد و علاوه بر آن استطاعت راه اندازی خود اشتغالی را نیز دارد.

در این مورد کشاورزان عزیز باید توجه نمایند که استطاعت مالی در راستای خرید مزرعه در کانادا را نشان دهند. آکادمیک به کشاورزان عزیز بیان می کند که هزینه خرید مزرعه در کانادا بسیار بالا می باشد.

امتیازبندی مهاجرت خود اشتغالی به کشور کانادا:

حداقل امتیاز لازم در جهت واجد شرایط شدن در این برنامه ۳۵ است. آکادمیک یادآوری می کند که با کسب امتیاز ۳۵ عموما به معنای تعلق گرفتن ویزا برای شما نمی باشد.

امتیازات به شرح زیر می باشد:

تحصیلات ۲۵ امتیاز

سن ۱۰ امتیاز

تجربه کاری ۳۵ امتیاز

توانایی در مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی ۲۴ امتیاز

انطباق پذیری ۶ امتیاز

, , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک