توصیه نامه برای دکترا

توصیه نامه برای دکترا

نامه توصیه (LOR) یکی دیگر از مهمترین مدارک مورد نیاز برای تحصیل در پذیرش برای تحصیل در خارج از کشور است. همانطور که انگیزه نامه (SOP) و رزومه قابل توجه است، یک توصیه نامه از یک شخص درست میتواند صندلی دانشگاه رویایی شما را ضمانت کند. همانند انگیزه نامه و رزومه که تمامی توانایی، دانشگاه، صلاحیت فردی و تجربیات حرفه ای شما را پوشش میدهد، توصیه نامه، سند زنده ای برای تمامی این موارد ذکر شده از سوی اساتید و کارفرمایان شما می باشد. توصیه نامه برای دانشجویان دکترا در روند درخواستشان جایگاه حیاتی را به خود اختصاص داده است چرا که این سند در رشته ی انتخابی شما بسیار تاثیر گذار است.

انواع توصیه نامه های دکترا براساس دانشگاه ها

بطور کل، متقاضیان دکترا باید دو عدد توصیه نامه ارائه بدهند، هرچند برای اینکه امنیت بیشتر ایجاد شود به متقاضیان توصیه میشود که حداقل سه عدد توصیه نامه آماده داشته باشند. بسته به دانشگاه، راه های زیادی برای ارائه توصیه نامه وجود دارد.

قالب سوالات موضوعی یا هدفی

مشابه مدارس سطح B دوره MBA، دانشگاه های معدودی به طور مستقیم ایمیلی را که حاوی سوالات موضوعی یا هدفی است برای افرادی که شما را در فرم درخواست توصیه کرده اند، ارسال میکند. به همراه این ایمیل، لینک سایت دانشگاهی که استاد راهنما باید سوالات را به درستی پاسخ دهد قرار خواهد گرفت. این سوالات براساس توانایی ها و صلاحیت های فردی خواهد بود. از اساتید راهنما خواسته خواهد شد تا به افراد بر اساس مقیاسی که به آنان داده می شود، نمره بدهند یا توضیح بدهند که چرا اساتید راهنما در مورد متقاضی چنین صلاحیت خاصی را ارائه داده است. در دیگر موارد، سوالات توصیه نامه بطور مستقیم در ایمیل اساتید راهنما دریافت خواهد شد، که در آن تنها باید سوالات را تکمیل و ایمیل را به دانشگاه پاسخ بدهد. این امر به گونه ای انجام میشود که اصالت سند حفظ شده و رازهای متقاضی محفوظ می ماند.

فرمت عمومی مشابه توصیه نامه ارشد

اکثریت دانشگاه ها مستقیما درخواست توصیه نامه های عمومی میکنند. همانند توصیه نامه های ارشد و MBA، توصیه نامه ی دکترا نیز فرمت مشابهی دارد. تنها در متن محتوا با وجود تحقیقات کاری متقاضی، انتظار می رود که متفاوت باشد. با یک مقدمه ی خیلی قوی، توصیه نامه باید حداقل سه ویژگی متقاضی را با موارد پشتیبانی شامل شود. این خصوصیات بر موضوعات تعامل اجتماعی، مهارت های تکنیکی و دانش و مهارت و همچنین توانایی های مرتبط با موضوعات علاوه بر حرفه ی دانشگاهی، تمرکز دارد. همچنین، از زمانیکه مقطع دکترا یک برنامه ی گواهی پیشرفته شده است، اساتید راهنما باید بیشتر روی کارهای پژوهشی، پروژه ها، کار پایان نامه، مهارت های تحقیقاتی، علاقه / علاقه به این زمینه، فداکاری، انگیزه خود و غیره متمرکز شوند.

در مقطع دکترا برنامه رقابتی و چالش برانگیز می باشد، هر یک و تمام مدارک در روند درخواست شما بسیار مهم می باشد. حتی با نمرات بسیار عالی و زمینه دانشگاه، درخواست های دانشجویان باید در لیست انتظار بمانند یا حتی صرفاً بر اساس کیفیت بقیه اسناد رد شده باشد. در چنین مواردی، اسنادی از قبیل مقاله تحقیق نمونه، انگیزه نامه و توصیه نامه با تصمیم گیری در هنگام انتخاب بین متقاضیان با نمایه مشابه، به عنوان عامل تصمیم گیری نجات می دهند. از این رو، لازم است فردی را انتخاب کنید که استاد راهنمای شما باشد. فرد ایده آل که میتواند دکترا بگیرد. توصیه نامه، استاد راهنما یا هر استاد دانشگاهی است که تحت راهنمایی هایش، پروژه درسی، پایان نامه ی دوره ی ارشد و یا هرگونه کار و پروژه ای را که با اساتید یا کارفرمایان انجام داده اید، را تکمیل می نمایید. آنها باید قادر به اثبات توانایی ها و علایق دانشگاهی شما باشند. توصیه های دانشگاهی میتواند با کارآموزی یا نظارت پروژه ها، استاد موضوعات یا راهنمای پروژه ها، ناظران آزمایشگاهی و غیره گرفته شود. در صورت کار با اساتید و محققان در زمینه های خاص، فرصت بیشتری برای شما ایجاد می شود. یک توصیه نامه از چنین اشخاص قابل توجهی یک امتیاز برای پروفایل شما خواهد شد.

استاد راهنما باید قادر به تایید شما به عنوان فردی که شما را به خوبی به عنوان دانشجوی واحد می شناسد، توانایی های شما را به عنوان دانشجو نظارت کرده و همچنین از برنامه های آینده شما نیز آگاه است. همچنین، استاد راهنما باید به صورت دانشگاهی و حرفه ای که کمتر از یکسال نباید باشد، شناخت داشته باشد. همچنین توجه داشته باشید که دوستان، آشنایان ، اعضای خانواده و اقوام نباید هیچگونه توصیه نامه ای را بنویسند از آنجاییکه آنان از درخواست کاری آگاه نیستند و نمی توانند نسبت به درخواست متقاضی جانبدار نباشند.

نحوه نگارش پیش نویس توصیه نامه دکترا

یک توصیه نامه ی ایده ال باید به بلندی یک الی دو صفحه باشد نباید بیش از این باشد، و در نهایت باید پنج الی شش پاراگراف باشد. توصیه نامه ی خود را با یک مقدمه ای شروع کنید که متقاضی را مستقیما به دانشگاه یا کالج برساند. اساسا یک مقدمه از سوی استاد راهنما به دانشگاه، در خصوص اینکه چه مدت است که با متقاضی آشنا شده است. در کنار این، استاد راهنما نیز باید بیان کند که از چه مدت و چه زمانی متقاضی را می شناسد. این نکات باید به درستی در پاراگراف اول بیان شوند. در پاراگراف بعدی توصیه نامه که باید به سه بخش بدنه تقسیم شود و استاد راهنما باید در مورد سه خصوصیت و توانایی متقاضی صحبت کند. اساتید راهنما باید به این صفات توجه نمایند:

 

  1. دانش موضوعی قوی در مورد موضوع پروژه یا موضوع پایان نامه
  2. مهارت های تحلیلی
  3. انگیزه و اعتماد به نفس
  4. مسئولیت پذیری
  5. مدیریت زمان
  6. دروس و دانش های اضافی متقاضیان برای تکمیل رشته ی منتخب شان
  7. اشتیاق و تعصب در مورد زمینه یا موضوع
  8. مهارت های تحقیقی و غیره

آخرین پاراگراف، نتیجه گیری، باید چکیده ای از صلاحیت های بیان شده ی متقاضی در بخش های بالایی را بیان کند. توصیه نامه را با یک توصیه ی قوی از داور تا دانشگاه برای اخذ پذیرش دانشجو و ضمانت دریافت نامه ی تایید به پایان برسانید.

در پایان، توصیه نامه یک وجه اساسی در مراحل اسناد، در طی روند درخواست شما می باشد. این مزیت را نسبت به پروفایل مشابه متقاضان ارائه میدهد، زیرا به همه تعالی دانشگاهی و حرفه ای که قبلاً در اسناد دیگر خود گفته اید، به شکل انسانی می نگرد. همچنین، توصیه نامه یک مرحله است که استاد راهنما حمایت و توصیه خود را از درخواست شما برای پذیرش به طور مستقیم برای دانشگاه بیان میکند.

 

, , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک