تعرفه خدمات تخصصی مرکز SOP ایران

تعرفه خدمات تخصصی مرکز SOP ایران

 

عنوان: انگیزه نامه sopتوضیحات خدمتتعرفه عادیتعرفه ویژهزمان
انگیزه نامه اختصاصی

Personal statement motivation letter

مشاوره با توجه به پرسشنامه +تحلیل و بررسی +ویرایشکارشناسی ارشد: 700.000

دکتری:

900.000

کارشناسی ارشد: 1.400.000

دکتری :

1.700.000

 

عادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

 

انگیزه نامه جهت سفارتکانادا ، امریکا ، ایتالیا، آلمان ، استرالیا ،700.000 تومان1.400.000 تومانعادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

 

نگارش study planبرای اخذ ویزای تحصیلی کانادا700.000 تومان1.400.000 تومانعادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

نگارش personal history diversity statementمورد نیاز در برخی دوره ها700.000تومان1.400.000تومانعادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

نگارش GTE سفارت استرالیا

Genuine Temporary Entrant

جهت اخذ ویزای دانشجویی استرالیا700.000تومان1.400.000تومانعادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

تحلیل انگیزه نامه sopتحلیل  sop نوشته شدهشما توسط کارشناسان و ارائه راهکار200.000تومان300.000تومانعادی 7 روز کاری

ویژه 3 روز کاری

بسته ویرایش و بهینه سازیSop نوشته شده توسط شما در دو بخش هم ویرایش و هم بهینه سازی میشود 

350.000 تومان

700.000

تومان

عادی 7 روز کاری

ویژه 3 روز کاری

 

تعرفه CV

زمانتعرفه ویژهتعرفه عادیعنوان خدمت
عادی 7 روز کاری

ویژه 3 روز کاری

300.000تومان200.000 تومانبسته نگارش رزومه  +

Objective+summary

با توجه به کشور مقصد، رشته تحصیلی، بهبود رزومه شغلی———400.000 تومانتحقیقات میدانی برای کاریابی بین المللی

 

 

فهرست
Call Now Buttonمشاوره اولیه رایگان