انگشت نگاری یا Biometrics

انگشت نگاری یا Biometrics

در این بخش آکادمیک برای شما لینک مستقیمی برای دریافت اطلاعات در خصوص انگشت نگاری اعم از مکان، مقدار هزینه و مدت و اعتبار و … در اختیار شما عزیزان قرار داده است.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/biometrics/facts.html

در خصوص مهاجرت تمامی مواردی که شما مستلزم دانشتن آن هستید در سایت ما برای شما عزیزان قرار داده شده است در صورت نیاز به مشاور مهاجرتی میتوانید با شماره های ما تماس حاصل نمایید.

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک