ارائه مدارک در مصاحبه پناهندگی

ارائه مدارک در مصاحبه پناهندگی

آکادمیک بیان میکند که ارائه مدارک و مستندات یکی از ارکان بسیار مهم در زمان برگزاری مصاحبه می باشد، چرا که مامور مهاجرت یا مسئول پرونده پس از ثبت تمامی اظهارات شخص در پایان جلسه مدارک را تحویل گرفته و در آخر اقدام به بررسی و اظهار نظر میکند.

یکی از بزرگترین مشکلات به وجود آمده که آکادمیک به آن اشاره میکند مورد انکار و یا تردید قرار گرفتن مدارک شخص توسط مسئول پرونده می باشد و طبیعتا پناهجو هیچگونه فرصتی برای دادن توضیحات و دفاع در مقابل این انکار و یا رد شدن ندارد و به سادگی هرچه تمام تر مصاحبه گیرنده مدارک را از عداد دلایل فرد خارج میکند.

به همین منظرو آکادمیک پیشنهاد میکند که در صورت ارائه مدارک به نوعی آن را ارائه دهید که زمان برای توضیح و تشریح در خصوص آنان داشته باشید، تا در صورت مواجه با مخالفت یا تردید در خصوص آن بتوانید فرصت دفاع و توضیح و تفسیر را داشته باشید.

در زمان ارائه مدارک هیچ عجله ای نداشته باشید، و به این موضوع فکر نکنید که یک پوشه مدارک استنادی را بدون هیچ توضیحی سریعا ارائه دهید.

در اینجا لازمست که در زمان مصاحبه به اسناد و مدارک استناد کنید و با بهره گیری از آنها و توجه به فلسفه ارائه مدارک و محتوای آن را برای مصاحبه گر روشن کنید چرا که این امر یکی از عوامل بسیار موفقیت آمیز در دادرسی ها می باشد.

مدارک بایستی هم اثر اثباتی و هم ذهنی را باهم ارائه دهد یعنی اینکه با اثبات موضوع تاثیر مثبت نیز در شکل گیری نتیجه در ذهن مصاحبه گر داشته باشد.

در خصوص پناهندگی نیز تنها با ارائه مدارک نمیتوان به موفقیت دست یافت چرا که توضیحات شما این نقش موفقیت آمیز را ایفا خواهد کرد. برای مثال خانمی که با همسرش دچار مشکل شده و از جانب وی مورد تهدید قرار میگیرد تنها با ارائه سند طلاق و بدون هیچ گونه توضیحاتی کفایت نمیکند.

چرا که دیگر از وی سوالی نخواهند کرد که چطور پس از طلاق ادعا میکنید از جانب وی تهدید میشوید. بنابراین پرونده وی را رد خواهند نمود و ایشان ایشان مجبور به بیان توضیحات ودلایل خود در استیناف می باشد. این در حالیست که اگر مدارک را در زمان مناسب و توضیحات کاملی ارائه میشد می توانست پاسخ کاملی دریافت نماید.( این تنها یک نمونه بود)

منظور آکادمیک از ارائه مدارک تنها استناد به مدارک دادگاهی نمی باشد هر گونه عکس، فیلم ، فایل صوتی و … که بتواند سخنان شما را اثبات کند مدرک محسوب شده و جالبتر آنکه صحبت های افراد مذکور در پروند به عنوان شاهدی برای اثبات صحت گفته های شما به شمار خواهد آمد.

گاها برخی افراد مدارکی را ارائه میدهند که مسلما به نفع آنان نمی باشد در واقع با ارائه آن اصل بنیان را از بین میبرند برای مثال در مواجه با پرونده های مشابه شخصی که از کشور خود فرار کرده و توانسته تمامی مدارک دادگاهی و غیره را تماما ارائه بدهد ولی با وجود تکمیل بودن مدارک ریجکت میشوند چرا که مامور مهاجرت صراحتا قبول میکند که مدارک واقعی است ولی اینکه چگونه در زمان کوتاه و همچنین فرار توانایی جمع آوری مدارک را داشته اید جای سوال به وجود می آورد.

به تمامی لحظات اقدام شده و سخنان خود تفکر عمیقی داشته باشید، چرا که از اصول دادرسی عادلانه وحقوق شما است و آکادمیک تنها سعی بر آگاه سازی و موفقیت شما عزیزان دارد.

, , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک